Vistula Rail Operator Spółka z o.o. rozpoczęła działalność 16 listopada 2004 roku pod nazwą PCC Rail Sea Sp. z o.o. Siedziba spółki jest w Świeciu.
Zgodnie z podjętą przez Wspólników Spółki uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2010 roku zmieniona została nazwa Spółki na Vistula Rail Operator.

Wspólnikami Spółki Vistula Rail Operator są:

  • Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Spółka z o.o.
  • Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o.

Vistula Rail Operator Spółka z o.o. to spółka zajmująca się kompleksową obsługą bocznic kolejowych oraz działalnością logistyczno - spedycyjną.
Spółka zarządza powierzoną infrastrukturą oraz wykonuje podstawowe prace utrzymaniowe z wyróżnieniem dwóch podstawowych zakresów:

  • prowadzenie ruchu kolejowego wraz z czynnościami ekspedycyjnymi,
  • utrzymanie bieżące taboru i infrastruktury kolejowej.

Dodatkowa działalność Spółki to:

  • remonty infrastruktury kolejowej,
  • naprawy i sprzątanie taboru kolejowego,

Spółka aktywnie poszukuje nowych rozwiązań organizacyjnych oraz nowych zadań takich jak czynności pomocnicze przy załadunku lub rozładunku wagonów. Podejmujemy niełatwe wyzwania jak np. wymagające znacznych nakładów prowadzenie dedykowanego terminala kontenerowego celem wsparcia procesów logistycznych naszych Klientów.

Wiarygodność Spółki potwierdzają referencje obecnych Klientów jak również nagrody takie jak "Lider Transportu Szynowego" w kategorii bocznica kolejowa.

Kontakt :
Vistula Rail Operator Spółka z o.o.
Ul. Bydgoska 1
86-100 Świecie
Tel: +48 52 332 16 50
+48 52 332 16 65
Fax: +48 52 332 19 33
e-mail: biuro@vistularail.pl